Ֆիզիկա

Ֆիզիկա   Ֆիզիկա  -հայերեն  teachpro  ընկերություն Ֆիզիկա – հայերեն ուսուցման  ինտերակտիվ  տեխնոլոգիաներ   Բլոգներ Գայանե Մխիթարյան Անահիտ Եղյան Հասմիկ Նալբանդյան  ...

Ռեսուրսներ

Ֆիզիկա ռեսուրսներ   Ուսումնական ծրագրեր,  օրենքներ,  ծագրաշարեր,   տեսանյութեր  Ֆիզիկական օրենքներ, սկզբունքներ, հաստատուններ Վիզուալ քվանտային Մեխանիկա Կարճ ֆիլմերի վերլուծություն Texas Instruments  հավիչ էջ Vernier ծրագրաշարեր MUPPET ծրագրաշարեր Physics Academic ծրագրաշարեր Ինտերակտիվ Ֆիզիկա Բերկլի համալսարան Ֆիզիկական ծրագրաշարերի վերլուծություն  https://cosmolearning.org/physics/ http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/16-gifs-make-mechanism-expert.html?utm_source=Lifehack https://www.loc.gov/rr/scitech/selected-internet/physics.html    Ամսագրեր...

STEM ԾՐԱԳՐԵՐ

STEM ԲԱՑ ԴԱՍԵՐ STEM ՆԱԽԱԳԾԵՐ STEM ԲԻԶՆԵՍ ՊԼԱՆՆԵՐ _Դպրոցը համայնքին STEM կիրակի   Ծրագրավորման ակումբ – առցանց դպրոց Ռոբոտաշինության ակումբ – առցանց դպրոց Տիեզերագիտական ակումբ – առցանց դպրոց Ավիացիոն ճարտարագիտության ակումբ Բնագիտական ակումբ Մաթեմատիկական ակումբ  ...

Ինչ Է Տեխնոլոգիան

Տեխնոլոգիան իրերի պատրաստման և գործածման գիտությունն ու արվեստն է։ Միայն մարդն է ընդունակ, աշխարհի նյութերը վերափոխելով, ստեղծել կյանքի համար անհրաժեշտ գործիքներ, սարքեր և համակարգեր։ Թեև այլ էակներ էլ են ի վիճակի իրեր պատրաստել և գործածել, սակայն դրանց պատրաստման եղանակը համարյա չի փոխվել։ Այլ է մարդու պարագայում։ Տեսնելով,...

Ինչ Է Արվեստը

Արվեստ, հասարակական գիտակցության ձև, մարդու ստեղծագործ աշխատանքի և հոգևոր մշակույթի տեսակ, իրականության ճանաչման յուրահատուկ եղանակ։ Արվեստը իրականությունն արտացոլում է գեղագիտորեն, գեղարվեստական կերպարներիմիջոցով։ Արվեստի արտացոլման առարկան իրականության գեղագիտական երևույթներն են՝ կյանքի ողբերգական կամ հերոսական, վեհ կամ նսեմ և հատկապես գեղեցիկ կողմերը։ Իրականության գեղագիտական...

Ինչ Է Ճարտարագիտությունը

Ճարտարագիտությունը բնագավառ է, արվեստ, վարպետություն և մասնագիտություն, որ պահանջում և կիրառվում է գիտության՝ մաթեմատիկական, տնտեսագիտական, հասարակական, և պրակտիկ գիտելիք, որպեսզի մշակի և կառուցի սարքավորումներ, մեքենաներ, համակարգեր, նյութեր և գործընթացներ։  ...

Ինչ Է Ռոբոտաշինությունը

Ռոբոտատեխնիկա կամ ռոբոտաշինություն, կիրառական գիտություն, որը զբաղվում է ավտոմատացված տեխնիկական համակարգերի վերամաշակմամբ և հանդիսանում է արտադրության արդյունավետության կարևորագույն տեխնիկական հիմքը։ Ռոբոտատեխնիկան հենվում է այնպիսի բաժինների վրա, ինչպիսիք են Էլեկտրոնիկան, հեռուստամեխանիկան, ինֆորմատիկան, ինչպես նաև ռադիոտեխնիկան և էլեկտրոտեխնիկան։ Տարբերակում են շինարարական, արդյունաբերական, կենցաղային, ավիացիոն և էքստրմալ (ռազմական, տիեզերական, ստորջրյա) ռոբոտատեխնիկա։...